Ogłoszenie: dokumenty dotyczące zamówienia publicznego: Remont stropów w pomieszczeniach na I piętrze dworu przy wieży książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) wraz z uzupełnieniem tynków sufitów – etap I

Remont stropów w pomieszczeniach na I piętrze dworu przy wieży książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) wraz z uzupełnieniem tynków sufitów – etap I

[1] Ogłoszenie nr 555980-N-2019 z dnia 2019-06-04 r. 
[2] SIWZ
[3] Projekt budowlany
[3.1] Rysunek z zaznaczonymi pomieszczeniami do realizacji w ramach zamówienia objętego niniejszym postępowaniem
[4] Przedmiar robót  z obowiązkowym zakresem rzeczowym przy ustalaniu umownej ceny dla zaznaczonych w pliku [3.1]
[5] Decyzja – pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
[6] Decyzja DWKZ – pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
[7] STWiOR
[8] Formularz oferty + Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 19 czerwca 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty