2020-2022 ERASMUS+ HERITAGE VOLUNTEERS AND LEADERS II

Od 2020 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” uczestniczy w drugim już dwuletnim ogólnoeuropejskim projekcie. Jego liderem ponownie jest – ogromnie doświadczona w zakresie ochrony zabytków – francuska organizacja REMPART.

Projekt ERASMUS+: HERITAGE VOLUNTEERS AND LEADERS II polega na pogłębionej wymianie doświadczeń partnerów (z 12 europejskich krajów). Ich krajowe działania dotyczą ochrony i popularyzacji obiektów zabytkowych. Poszczególnych partnerów różni skala działania czy charakter ratowanych zabytków. Wszystkich łączy jednak wspólny interes, którym jest angażowanie społeczeństwa w projekty mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W latach 2020-2022 we Francji zorganizowanych zostanie łącznie dziewięć programów wymiany młodzieży, dwa szkolenia dla liderów i jedno spotkanie. Każda wymiana będzie ściśle związana z ratowaniem dziedzictwa. Ich gospodarzem każdorazowo będzie lokalna francuska organizacja (stowarzyszona z REMPART). Na dwutygodniowych warsztatach będzie ona gościć od dwóch do trzech partnerskich organizacji z Europy (łącznie od 20 do 25 uczestników). W sumie w wymianach uczestniczyć będzie 240 osób.