Naprawa mostów i grobli

1procent

WESPRZYJ!   

Bardzo ważnym zadaniem, do którego przygotowania rozpoczęliśmy już w 2012 roku jest naprawa oblicowania średniowiecznej grobli i mostów, znajdujących się pomiędzy wieżą książęcą a gotyckim kościołem parafialnym.

W 2011 podczas badań archeologicznych udało nam się odkryć pierwsze ślady kamiennego mostu przed dworem, który następnie odsłonięto w kolejnych sezonach archeologicznych w 2012 i 2013 roku (zdjęcie wschodniego lica mostu poniżej, fot. Przemysław Nocuń).

most

W 2013 roku wykonana została również inwentaryzacja i projekt architektoniczny naprawy mostów i grobli (autor: mgr inż arch. Piotr Błoniewski).

grobla1
grobla2

W 2014 roku wykonano badania wschodniej strony oblicowania, natomiast w 2015 roku dokonano zamurowania jednej z dwóch wielkich wyrw we wschodniej oblicówce.

grobla2
grobla5
grobla3

W 2016 roku obroniona została praca dyplomowa jednego z członków Stowarzyszenia na temat odbudowy, zabezpieczenia i konserwacji kamiennych mostów w Siedlęcinie. Została ona przygotowana w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W 2016 roku naprawione zostało zewnętrzne lico na odcinku około 6 m oraz odbudowana została masywna przypora. Kolejnych prawie 10 m zostało naprawionych latem 2017 roku. Prace te możliwe były do wykonania także dzięki podjęciu współpracy z francuską organizacją REMPART. Francuscy wolontariusze zaangażowani byli właśnie w te prace.

2016

Widok po odsłonięciu reliktów grobli

Prace przy północnym odcinku odsłoniętego fragmentu oblicowania grobli

Widok północnego odcinka po zakończeniu prac

2017

Widok na oczyszczony fragment oblicówki grobli. Po lewej stronie odcinek naprawiony w 2016 roku, po prawej część przygotowana do konserwacji w roku 2017


Południowy odcinek oblicówki podczas prac konserwatorskich

Korona oblicowania po pracach konserwatorskich

Południowy odcinek oblicówki po zakończeniu prac konserwatorskich

Prace w 2015, 2016 oraz 2017 roku były możliwe między innymi dzięki wsparciu Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. – Jednostki Produkcyjnej w Wojcieszowie oraz firmy Astra Benedykt Karczewski. Dziękujemy!!!

lhoist
astra_logo

Jednym z największych zniszczeń wymagających interwencji jest wielka wyrwa we wschodniej oblicówce grobli oraz znajdujący się w katastrofalnym stanie kamienny most.

Grobla_2015
Sprawozdanie z prac wykonanych w 2015 roku