1% podatku dla wieży w Siedlęcinie

OPP_logo_1proc

Kto może przekazać 1% podatku za 2018 rok na wieżę w Siedlęcinie?

* podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

* podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

* podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% za 2018 rok na rzecz wieży książęcej w Siedlęcinie?

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000205632 oraz ewentualnie nazwę organizacji pożytku publicznego, z którą współpracujemy od powstania w 2010 roku: STOWARZYSZENIE „CASTELLUM”. Uwaga: nasze Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” nie jest organizacją pożytku publicznego, dlatego prosimy o przekazanie 1% na rzecz Stowarzyszenia „Castellum”, z którym mamy porozumienie w sprawie finansowania naszych działań.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać Stowarzyszeniu, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (w tym przypadku należy wskazać konkretny cel: SIEDLĘCIN; na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”; informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

1procent

2. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto naszego Stowarzyszenia przekaże urząd skarbowy.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof).

Na co planujemy wydać środki z 1% za 2018 rok: