1,5% podatku dla wieży w Siedlęcinie

Kto może przekazać 1,5% podatku za 2022 rok na wieżę w Siedlęcinie?

* podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
* podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
* podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku.

1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1,5% za 2021 rok na rzecz wieży książęcej w Siedlęcinie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT ?

Sposób postępowania przy przekazywaniu 1,5% podatku uzależniony jest od tego, czy podatnik w tym roku przekazuje podatek po raz pierwszy, czy robił to już w roku ubiegłym i chce zmienić OPP.
Zaraz po zalogowaniu na głównym ekranie usługi Twój e-PIT podatnik zobaczy informację o Organizacji Pożytku Publicznego.
Jeżeli przekazuje 1,5% podatku po raz pierwszy należy wybrać z listy OPP numer KRS interesującej podatnika organizacji, a także wskazać cel szczegółowy.
Jeżeli podatnik przekazał już 1,5% podatku w roku ubiegłym i chce dokonać zmiany zobowiązany jest wybrać opcję ,,Zmieniam organizację”, a następnie wybrać z listy OPP numer KRS organizacji na rzecz której chce w 2023 roku przekazać 1,5% podatku za rok 2022. Przy wyborze organizacji OPP można wskazać również cel szczegółowy.

Aby przekazać 1,5% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia wpisujemy numer pod jakim widnieje ono w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000205632 oraz ewentualnie nazwę: STOWARZYSZENIE „CASTELLUM”.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać Stowarzyszeniu, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1,5% przez organizację pożytku publicznego (należy wskazać na konkretny cel: SIEDLĘCIN); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”; informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto naszego Stowarzyszenia przekaże urząd skarbowy.

Na co planujemy wydać środki z 1,5% za 2022 rok:

  • Wkład własny do zadania: prace w XVI-wiecznym bloku kuchennym we wnętrzu dworu (kontynuacja działań z lat 2021-22)
  • Naprawa mostów i grobli (kontynuacja działań z lat 2015-2022)
  • Dalsze prace w sadzie z dawnymi odmianami jabłoni, grusz i śliw.