Otwieramy oczy – poznajemy i ocalamy lokalne dziedzictwo

W 2016 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu (we współpracy z Miastem i Gminą Wleń oraz Gminą Jeżów Sudecki) zrealizowało projekt pn. „Otwieramy oczy – poznajemy i ocalamy lokalne dziedzictwo”, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Web
mhp1

Streszczenie projektu:

Głównym elementem zrealizowanego projektu pn. „Otwieramy oczy – poznajemy i ocalamy lokalne dziedzictwo” było stworzenie wystawy archeologicznej. Wystawę przygotowano w dwóch częściach – pierwszą w miejscowości Wleń, w której znajduje się wiele średniowiecznych zabytków, w tym jeden z najważniejszych zabytków kultury średniowiecznej – najstarszy murowany zamek w Polsce (obchodzący jubileusz 850-lecia), drugą część w Siedlęcinie, gdzie z kolei położona jest XIV-wieczna książęca wieża mieszkalna z unikalnymi na skalę światową malowidłami ściennymi prezentującymi legendę o sir Lancelocie z jeziora (wieża świętuje 700-lecie powstania). Wydarzeniami towarzyszącymi wystawie był animowany spacer połączony z grą terenową (48 uczestników) oraz koncerty średniowiecznych pieśni sakralnych (we Wleniu – 64 osoby) i dworskich (w Siedlęcinie – 81 osób).

Pierwszym etapem przygotowawczym było podpisanie umów partnerskich z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Gminą i Miastem Wleń oraz Gminą Jeżów Sudecki, w ramach których prowadzono współpracę w zakresie przygotowania wystaw, koncertów oraz animowanego spaceru i gry terenowej.

Etap „Otwieramy oczy – wystawy”: rezultatem tego etapu było stworzenie wystawy archeologicznej (dwóch jej części, prezentowanych w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu i Muzeum Wieży Książęcej w Siedlęcinie), której nadrzędnym celem było ukazanie niezwykłej wartości historycznej zabytkowych obiektów – zamku we Wleniu i książęcej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie. W ramach wystawy archeologicznej pn. „Na szlaku tajemniczego zduna” przygotowano scenariusz wystawy, dokonano wyboru zabytków archeologicznych na wystawę, sporządzono treści do plansz wystawowych i folderu wydarzenia, opracowano projekty graficzne plansz wystawowych i folderu wydarzenia, wyprodukowano osiem plansz wystawowych, opracowano animacje komputerowe, zakupiono dwa monitory LCD i dwie gabloty muzealne.

Do całego wydarzenia został przygotowany katalog/folder pt. „Szlakiem tajemniczego zduna”, na potrzeby którego przygotowano teksty oraz projekt graficzny. Zamieszczono w nim informacje związane z eksponowaną wystawą, omawiające historię zamku we Wleniu oraz wieży książęcej w Siedlęcinie. Ponadto umieszczono informacje na temat przebiegu animowanego spaceru i znajdujących się na jego trasie zabytków. Folder/katalog został wydrukowany w liczbie 3000 egzemplarzy.

Etap: „Otwieramy oczy – spacer animowany i gra terenowa”: etap ten poświęcony był przygotowaniu animowanego spaceru i gry terenowej oraz ich realizacji. W pierwszej kolejności kontaktowano się z władzami gmin, na terenie których przebiegać miała trasa spaceru, w celu jej ustalenia. Wspólnie z nimi wybrano również najciekawsze i najważniejsze dla tych gmin zabytki, o historii których opowiadano następnie podczas spaceru. Przygotowano scenariusz spaceru animowanego połączonego z grą terenową, a jego poprowadzenie zlecono członkom „Gildii Przewodników Sudeckich”, mającym duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu wydarzeń. Tematem przewodnim spaceru animowanego i gry terenowej była wędrówka garncarza-zduna, który poszukując źródeł dochodów przemierzał nadbobrzańskie miejscowości (przy okazji będąc także obserwatorem ciekawych miejsc i wydarzeń). Trasę wędrówki rozpoczęto we Wleniu u podnóża Góry Zamkowej, skąd powędrowano na wleński zamek. Następnie udano się do znajdującego się poniżej zamku kościółka św. Jadwigi, gdzie odbył się pierwszy z koncertów w wykonaniu zespołu LIARMAN, prezentujący średniowieczną muzykę sakralną. W Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu otwarto pierwszą część wystawy archeologicznej i przeprowadzono warsztaty kaflarskie. Dalsza wędrówka prowadziła m.in. przez miejscowości – Modrzewie, Nielestno, Strzyżowiec znajdujące się na Szlaku Zamków Piastowskich, w obrębie których znajdowały się najważniejsze obiekty zabytkowe związane z historią regionu – zamki i pałace, w których uczestnicy mogli podziwiać m.in. kafle piecowe, ale także miejsca związane z dawną jurysdykcją karną – krzyże pojednania, relikty dawnych szubienic czy pomniki ofiar wojennych. Miejscem docelowym spaceru była wieża książęca w Siedlęcinie, w której otwarto drugą część wystawy archeologicznej, przeprowadzono warsztaty kaflarskie oraz odbył się koncert zespołu LIARMAN, prezentujący średniowieczną i wczesnonowożytną muzykę dworską. Po zakończonych wydarzeniach zapewniony został transport powrotny do Wlenia dla uczestników spaceru. Każdy otrzymał także pamiątkowy certyfikat uczestnictwa w wydarzeniach.

Materiały do pobrania dostępne na licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL:

Folder:

Scenariusz spaceru/gry terenowej:

Do pobrania

Animacja Wleń:

Animacja Siedlęcin:

Zdjęcia z realizacji:

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Partnerzy:

Gmina Jeżów Sudecki
Miasto i Gmina Wleń
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu
Gildia Przewodników Sudeckich