Obóz „Odkrywamy własne dziedzictwo”

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”

w związku z realizacją projektu pn.

„Obóz dla wolontariuszy ODKRYWAMY WŁASNE DZIEDZICTWO”

dofinansowanego w ramach programu

Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa

ogłasza nabór uczestników,

chcących wziąć udział w obozie dla wolontariuszy

w terminie 8–20 sierpnia 2016 r.

Uczestnikami obozu mogą być osoby od 16 roku życia, zwłaszcza zamieszkałe na terenie Gminy Jeżów Sudecki, Miasta Jelenia Góra, Gminy i Miasta Wleń oraz Gminy Stara Kamienica. Łącznie w obozie może wziąć udział 10 uczestników. W przypadku większej liczby zgłoszeń kryterium wyboru uczestników będzie umotywowanie wniosku (punkt 4 zgłoszenia).

Obóz odbywać się będzie przy XIV-wiecznej mieszkalnej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Ideą projektu jest zaangażowanie lokalnej młodzieży w poznawanie dziedzictwa kulturowego swojego regionu oraz budowanie świadomości potrzeby ochrony obiektów zabytkowych. Uczestnicy poprzez udział w działaniach edukacyjnych i popularyzujących zabytki zdobędą wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Przewidziane są wycieczki do najciekawszych stanowisk archeologicznych regionu połączone z warsztatami i prelekcjami na temat sposobów ochrony i popularyzacji lokalnego dziedzictwa, a także zapoznanie się z zawodem archeologa podczas obserwowania badań wykopaliskowych.

Zwieńczeniem obozu będzie wspólne opracowanie koncepcji ścieżki edukacyjnej (wraz z wydaniem folderu) oraz przejście nią, angażujące również zainteresowanych mieszkańców pobliskich miejscowości. Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone będą pod nadzorem osób doświadczonych w realizacji tego typu działań – archeologów, muzealników i specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

  • Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formie skanu lub zdjęcia) prosimy przesyłać do 15 lipca 2016 roku (nabór przedłużony do 25 lipca 2016 roku) na adres e-mailowy: b.grabny@wiezasiedlecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, ul. Długa 21, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra

Udział w obozie jest bezpłatny, organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie (obiad), opiekuna obozu oraz trenera.

Do pobrania:

Informacja o obozie

Karta zgłoszenia (format doc.)

Karta zgłoszenia (format pdf.)