TAP-INTO grant – Kuźnie dla Lancelota

W 2021 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” było wykonawcą grantu programu TAP-INTO, jaki otrzymała Fundacja „Zamek Chudów” – jedyny polski członek International National Trusts Organisation.

Zgodnie z zamierzeniami zakupione zostały trzy kompletne i mobilne zestawy kuźni. Przed nabyciem zostały one skonsultowane z francuskim partnerem z Coucy (tamtejsi kowale również używają mobilnych kuźni kupowanych w Polsce – pochodzących z wyprzedaży nieużywanych sprzętów polskiej armii). Kuźnie zostały zakupione w zestawach, po ich dostarczeniu ich zawartość została zweryfikowana i sprawdzona ze spisami.

Podczas ferii zimowych 2022 roku zorganizowano aż 4 warsztaty, w których uczestniczyły głównie dzieci i młodzież (także z Siedlęcina). Plan warsztatów został omówiony z francuskim partnerem, ale realizowany był przez polskiego kowala z jednej ze średniowiecznych grup rekonstrukcyjnych (dzięki temu Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” uzyskało kolejnego partnera dla przyszłych działań).

W ramach warsztatów  zorganizowanych podczas ferii przeprowadzono również questy mające za zadanie zidentyfikowanie w wieży w Siedlęcinie i jej otoczeniu efektów pracy dawnych kowali. Jednym z „odkryć” były kute haki, które dawniej montowano w kamiennych słupach i wieszano na nich moduły drewnianych płotów (z XVIII wieku). Ze względu na to odkrycie ustalono, że w ramach letnich warsztatów kuźniczych prace skupia się na wykonywaniu kopii tych haków, co pomoże w przyszłej rekonstrukcji ogrodzenia (ich konstrukcja nie jest skomplikowana i powinno udać się je wykonać nawet podczas weekendowych warsztatów).

Do pozytywnych wyników działania należy zaliczyć przede wszystkim stworzenie zaplecza do regularnych warsztatów kowalskich przy wieży w Siedlęcinie oraz realizację pierwszych warsztatów, które poszerzyły zakres aktywności realizowanych w otoczeniu tego zabytku. Dodatkowo zwiększona została grupa partnerów naszej organizacji (zarówno międzynarodowa, jak i lokalna). Finalnie, udało się wskazać zakres konkretnych działań, które będą mogły być wykonywane podczas letnich warsztatów (weekendowych i dłuższych), których efekty będą wykorzystywane w kolejnych pracach renowacyjnych w otoczeniu wieży w Siedlęcinie.