PROJEKT: E-MALOWANE KACZAWY – KACZAWSKI SZLAK ŚREDNIOWIECZNYCH POLICHROMII – KONTYNUACJA

Od czerwca 2021 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” realizuje kolejny projekt, tym razem o nazwie „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii – kontynuacja”. Jest on rozszerzeniem działań wykonanych w 2020 roku.

Głównym celem projektu jest przygotowanie, zrealizowanie i upowszechnienie bezpiecznych w okresie pandemii narzędzi dla lokalnych społeczności w celu zwiększenia potencjału turystycznego ich miejscowości i sieciowania (ze względu na warunki konkursu, zaplanowane w projekcie działania to jedynie pierwszy etap tworzenia i promowania Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii; kolejne – wytypowane już obiekty – będą włączane w przyszłości, według wypracowanego teraz wzoru – można
zatem potraktować obecny projekt jako „dobrą praktykę” dla przyszłych działań).
Celem wszelkich działań w ramach Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii jest także sieciowanie obiektów o dużej wartości historycznej i stworzenie kolejnego produktu turystycznego, który posłuży zarówno jako propozycja ciekawego spędzenie czasu zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy chcieliby odkryć wciąż mało znane „skarby” Krainy Wygasłych Wulkanów.
Realizowana będzie w ten sposób promocja walorów historycznych GEOparku.
Za dobro wspólne uważamy nie tylko zachowane dziedzictwo materialne w postaci średniowiecznych polichromii, ale przede wszystkim udostępnienie wiedzy na ich temat w usystematyzowany sposób i pod opieką merytoryczną specjalistów. W związku z panującą pandemią za dobro należy uznać także fakt udostępnienia materiałów online (bez konieczności fizycznej obecności odbiorców).

W ramach projektu – do końca 2021 roku – opublikowane zostaną trzy kolejne filmy dotyczące obiektów w LubiechowejKondratowie oraz Jaworze.

Projekt „e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii – kontynuacja” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie.