(U)ratujmy dziedzictwo Arkhoti

Latem 2023 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” zrealizowało projekt naukowo-popularyzatorski w Chewsuretii w Gruzji. Jego głównym celem było wykonanie dokumentacji – zdjęć, fotografii lotniczych, ortofotomap oraz pomiarów zanikłej osady Akhieli w dolinie Arkhoti, ze szczególnym uwzględnieniem kamiennych wież obronnych i mieszkalnych. Dzięki temu możliwe było przygotowanie, opublikowanie i upublicznienie raportu o kamiennych wieżach Kaukazu – zwłaszcza Chewsuretii i Doliny Arkhoti.

Działania te są także wynikiem wieloletniej współpracy Wieży Książęcej w Siedlęcinie z francuską organizacją REMPART oraz International National Trusts Organisation z siedzibą w Londynie. Autorem i realizatorem wolontariackiego projektu działań na rzecz ratowania była gruzińska organizacja National Trust of Georgia. Polscy wolontariusze (wraz z gruzińskimi, francuskimi i brytyjskimi) uczestniczyli w pracach porządkowych i ratowniczych wieży w 2022 oraz 2023 roku.

Projekt Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie” pn. „(U)ratujmy dziedzictwo Arkhoti” otrzymał dofinansowanie Fundacji KGHM Polska Miedź.

Kliknij okładkę raportu aby pobrać:

Partnerzy: