ERASMUS: HERITAGE VOLUNTEERS AND LEADERS

W 2018 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” włączyło się w dwuletni ogólnoeuropejski projekt, którego liderem jest – ogromnie doświadczona w zakresie ochrony zabytków – francuska organizacja REMPART.

Projekt ERASMUS: HERITAGE VOLUNTEERS AND LEADERS polega na wymianie doświadczeń partnerów (z 12 europejskich krajów), których krajowe działania dotyczą ochrony i popularyzacji obiektów zabytkowych. Poszczególnych partnerów różni skala działania czy charakter ratowanych zabytków. Wszystkich łączy jednak wspólny interes – angażowanie społeczeństwa w projekty mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 był szansą dla organizacji REMPART i jej partnerów na pogłębienie współpracy. W latach 2018-2019 we Francji zorganizowanych zostanie łącznie osiem programów wymiany młodzieży oraz dwa szkolenia dla liderów. Każda wymiana będzie ściśle związana z ratowaniem dziedzictwa. Ich gospodarzem każdorazowo będzie lokalna francuska organizacja (stowarzyszona z REMPART), która na dwutygodniowych warsztatach gościć będzie od dwóch do trzech partnerskich organizacji z Europy (łącznie od 20 do 25 uczestników).

W ramach projektu zorganizowane zostaną także dwa tygodniowe szkolenia dla liderów workcampów (lub przyszłych liderów) chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania dziedzictwem i wolontariatem.


W dniach 13-24 września 2018 roku szóstka wolontariuszy Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie” uczestniczyła w obozie zorganizowanym na zamku Villandraut niedaleko Bordeaux. Gospodarzem projektu była francuska organizacja Adichats, a prócz polskich i francuskich wolontariuszy uczestniczyli w niej też przedstawiciele włoskiego stowarzyszenia Gruppo Archeologico Romano. W ciągu 12-dniowego obozu udało się wspólnie m.in. zbudować podłogi w dwóch wieżach wspaniałego XIV-wiecznego zamku.


W marcu 2019 roku koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu „Wieża Książęca w Siedlęcinie” – Aleksandra Jaszczyk – wzięła udział w szkoleniu dla liderów i organizatorów obozów wolontariackich dla dziedzictwa. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji z 12 europejskich krajów.


W ramach tego projektu, w lipcu 2019 roku kolejna grupa polskich wolontariuszy weźmie udział w dwutygodniowych warsztatach na zamku Montagu w podparyskim Marcoussis.