Obóz dla wolontariuszy „Ścieżki dla Dziedzictwa”

[:pl] Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego program „Wolontariat dla Dziedzictwa”

12 sierpnia przy wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry rozpoczął się „Obóz dla wolontariuszy ŚCIEŻKI DLA DZIEDZICTWA” organizowany przez Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”. Pierwszego dnia wolontariusze poznawali czternastowieczną wieżę w Siedlęcinie, historię jej ratowania oraz wyniki prowadzonych w niej badań. Największe zainteresowanie i dyskusję wzbudziły jedyne zachowane na świecie średniowieczne malowidła z legendą o Lancelocie z Jeziora, znajdujące się na drugim piętrze wieży.
Od drugiego dnia obozu wolontariusze uczestniczą w wykładach i warsztatach poświęconych różnym aspektom związanym z definiowaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Ich głównym tematem jest „duże” dziedzictwo – jak siedlęcińska wieża – i „małe” dziedzictwo – jak na przykład zapomniane ruiny XIV-wiecznej strażnicy w tej samej miejscowości.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano przejście ścieżką dziedzictwa – „Szlakiem dawnego górnictwa srebra i złota” – zaprojektowaną w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa 2016 oraz wędrówkę „Szlakiem tajemniczego zduna” (z zamku we Wleniu do Siedlęcina). Podczas obu spacerów uczestnicy starali się określić problemy związane z ochroną i popularyzacją nie tylko mijanych zamków i pałaców, ale przede wszystkim „małego” dziedzictwa, do którego zaliczono m.in. średniowieczne krzyże pojednania, górnicze znaki graniczne czy też pomniki ofiar I wojny światowej.
Uczestnicy obozu prowadzą prospekcje terenowe, kwerendy i spotkania z mieszkańcami,. Efektem finalnym zainicjowanych działań będzie inauguracyjne przejście – 19 sierpnia – przygotowaną ścieżką, prowadzącą od wieży do reliktów prawie nieznanej średniowiecznej strażnicy, ale także próba pokazania wieży w nowy sposób – będący odpowiedzią na poznane w trakcie warsztatów oczekiwania turystów i mieszkańców Siedlęcina.
Obozowicze mieli również okazję zapoznać się z działaniami wolontarystycznymi na rzecz ochrony dziedzictwa, realizowanymi we Francji, z której do Siedlęcina przyjechali wolontariusze organizacji REMPART. Dwójka z nich jest także uczestnikami obozu w ramach programu Wolontariat dla Dziedzictwa.
Projekt pn. „Obóz dla wolontariuszy ŚCIEŻKI DLA DZIEDZICTWA” jest dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa i objęty patronatem medialnym Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

UWAGA! Rekrutacja zakończona!!! Wszystkie osoby, które przesłały swoje zgłoszenia, o wynikach rekrutacji zostały poinformowane drogą mailową lub telefoniczną. Jeśli informacja do Państwa nie dotarła, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl


WKS_logo-246x300
NID-logotyp-oddzial-WARSZAWA
wolontariatdladziedzictwa

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”

w związku z realizacją projektu pn.

„Obóz dla wolontariuszy ŚCIEŻKI DLA DZIEDZICTWA”
dofinansowanego w ramach programu
Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa
i objętego patronatem medialnym Narodowego Instytutu Dziedzictwa
ogłasza nabór uczestników
chcących wziąć udział w obozie dla wolontariuszy
w terminie 12–20 sierpnia 2017 roku

Uczestnikami obozu mogą być osoby od 16 roku życia, zwłaszcza zamieszkałe na terenie Gminy Jeżów Sudecki, Miasta Jelenia Góra, Gminy i Miasta Wleń. Łącznie w obozie może wziąć udział 8 uczestników. W przypadku większej liczby zgłoszeń kryterium wyboru uczestników będzie umotywowanie wniosku (punkt 4 zgłoszenia). Obóz odbywać się będzie przy XIV-wiecznej mieszkalnej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Ideą projektu jest zaangażowanie młodzieży w poznawanie dziedzictwa kulturowego swojego regionu oraz budowanie świadomości potrzeby ochrony obiektów zabytkowych. Uczestnicy poprzez udział w działaniach edukacyjnych i popularyzujących zabytki zdobędą wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Przewidziane są wycieczki do najciekawszych stanowisk archeologicznych regionu połączone z warsztatami i prelekcjami na temat sposobów ochrony i popularyzacji lokalnego dziedzictwa, a także zapoznanie się z zawodem archeologa podczas obserwowania badań wykopaliskowych. Zwieńczeniem obozu będzie wspólne opracowanie koncepcji ścieżki edukacyjnej (wraz z wydaniem folderu) oraz przejście nią, angażujące również zainteresowanych mieszkańców pobliskich miejscowości. Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone będą pod nadzorem osób doświadczonych w realizacji tego typu działań – archeologów, muzealników i specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formie skanu lub zdjęcia) prosimy przesyłać do 21 lipca 2017 roku na adres e-mailowy: b.grabny@wiezasiedlecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, ul. Długa 21, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra (z dopiskiem „Obóz dla wolontariuszy 2017”).

Udział w obozie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: opiekuna obozu oraz trenera, ubezpieczenie NNW, wyżywienie (obiad).

Do pobrania:

Informacja o obozie

Karta zgłoszenia (format doc.)

Karta zgłoszenia (format pdf.)[:]