Remont dachu dworu i łącznika oraz stropów we dworze

2019

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: REMONT STROPÓW W POMIESZCZENIACH NA I PIĘTRZE DWORU PRZY WIEŻY KSIĄŻĘCEJ W SIEDLĘCINIE (GM. JEŻÓW SUDECKI) WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM TYNKÓW SUFITÓW – ETAP I

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: REMONT DACHU DWORU (OFICYNY) PRZY WIEŻY KSIĄŻĘCEJ W SIEDLĘCINIE (GM. JEŻÓW SUDECKI) – ETAP III

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło właśnie wyniki I naboru wniosków do priorytetu: Ochrona Zabytków. Otrzymaliśmy dwie dotacje (pierwszą – na dokończenie prac związanych z wymianą poszycia dachowego budynku dworu; drugą – na rozpoczęcie prac konserwatorskich stropów nad I piętrem). Bardzo dziękujemy! Zatem w tym roku znów uda nam się posunąć prace w Siedlęcinie do przodu!

2018

październik

Złożyliśmy dwa wnioski do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet: Ochrona Zabytków) – na dokończenie remontu dachu dworu oraz na remont stropów nad I piętrem tego budynku.


30 września zakończyliśmy zaplanowane prace, które 15 października zostały odebrane przez konserwatora zabytków. Wszystkie cele i rezultaty zaplanowane w II etapie prac zostały osiągnięte.

Zaplanowane działania, które miały na celu kontynuowanie prac ratowniczych w zakresie dachu zabytkowego dworu (oficyny) przy średniowiecznej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie, zostały zrealizowane:
– zdemontowano XX-wieczne łupkowe pokrycie dachu, położonego na zachowanym jeszcze częściowo oryginalnym pokryciu gontowym głównego budynku dworu (oficyny),
– naprawiono i zaimpregnowano konstrukcję dachu (wymiana około 10-15% elementów) oraz uzupełniono brakujące elementy pierwotnych lukarn dachu budynku głównego,
– położono pokrycie gontowe na około 70% dachu budynku głównego (tj. 360 m2) oraz założono rynny i rury spustowe.
W efekcie przeprowadzonych działań nie tylko naprawiono dach i położono nowe pokrycie dachowe, ale w rezultacie zabezpieczono obiekt przez zalewaniem jego wnętrza oraz zamakaniem murów ze względu na wodę deszczową spływającą wcześniej z dachu bezpośrednio na elewacje budynku.

lipiec

Prace związane z przywracaniem oryginalnego gontowego pokrycia dachu dworu (wraz z odtworzeniem znanych z ikonografii lukarn/facjat) rozpoczęły się na dobre. Bardzo się ucieszyliśmy, kiedy po zdjęciu pokrycia łupkowego okazało się, że nie tylko spora część 200-letniego gontu przetrwała pod łupkiem, ale czytelne są otwory po dawnych lukarnach. Dzięki temu odtworzone zostaną dokładnie w dawnych miejscach i w dawnych wymiarach.

luty

9 lutego 2018 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Stowarzyszeniu „Wieża Książęca w Siedlęcinie” 200 000 zł na kontynuację remontu dachu dworu, rozpoczętego w 2017 roku. Wcześniej Gmina Jeżów Sudecki przeznaczyła na ten sam cel 10 000 zł.

2017

W 2017 roku – dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwotą 100.000 zł) – zrealizowany został pierwszy etap ratunkowych prac remontowych dachu dworu, łącznika między wieżą a dworem oraz kominów. Naprawiono najbardziej zniszczone elementy konstrukcji dachu, rozebrano i odbudowano stare kominy, usunięto i odtworzono zdegradowaną drewnianą podłogę nad poddaszu oraz przywrócono oryginalne gontowe pokrycie dachu łącznika wraz z odtworzeniem dawnych lukarn.

2016

Wcześniej – w 2016 roku – Stowarzyszenie sfinansowało projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: przywrócenie pierwotnego gontowego pokrycia dachu wraz z odtworzeniem znanych ze starych zdjęć lukarn a także remont kapitalny walących się kominów.

[:]