Stowarzyszenie

WKS_logo

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” powstało w 2010 roku.

Zgodnie z treścią statutu, do najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia należą:

  • Wspomaganie właściciela wieży (Fundacji „Zamek Chudów”) w pracach mających na celu zabezpieczenie i konserwację zespołu zabytkowego wieży książęcej w Siedlęcinie a także innych zabytków regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, położonych na Szlaku Zamków Piastowskich,
  • Promocja, przybliżenie, upowszechnienie historii wieży książęcej w Siedlęcinie oraz innych zabytków regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, położonych na Szlaku Zamków Piastowskich,
  • Upowszechnienie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza polsko-czesko-niemieckiej.

Zarząd Stowarzyszenia (od 16.06.2024):

Przemysław Nocuń – Prezes Zarządu,
Ludmiła Gajda – Wiceprezes Zarządu,
Julianna Makowiecka – Sekretarz,
Tomasz Mizerka – Skarbnik,
Radomir Komsta – Członek Zarządu.

KRS 0000359889
REGON 021300119
NIP 6112699681

Numer rachunku bankowego:

76 2030 0045 1110 0000 0198 8110

Kontakt:

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
ul. Długa 21, Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra

kontakt ogólny: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl
rezerwacje zwiedzania: wieza@wiezasiedlecin.pl
wolontariat: e.malocha@wiezasiedlecin.pl
członkostwo: p.godlewski@wiezasiedlecin.pl

Do pobrania:

statut stowarzyszenia