Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” powstało 26 kwietnia 2010 roku.

Zgodnie z treścią statutu, do najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia należą:

  • Wspomaganie właściciela wieży (Fundacji „Zamek Chudów”) w pracach mających na celu zabezpieczenie i konserwację zespołu zabytkowego wieży książęcej w Siedlęcinie a także innych zabytków regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, położonych na Szlaku Zamków Piastowskich,
  • Promocja, przybliżenie, upowszechnienie historii wieży książęcej w Siedlęcinie oraz innych zabytków regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, położonych na Szlaku Zamków Piastowskich,
  • Upowszechnienie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza polsko-czesko-niemieckiej.

Zarząd Stowarzyszenia:

Przemysław Nocuń – Prezes Zarządu,
Barbara Papaj – Wiceprezes Zarządu,
Michał Grygiel – Członek Zarządu,

Kontakt:

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
ul. Długa 21, Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra

email: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

KRS 0000359889
REGON 021300119
NIP 6112699681

Numer rachunku bankowego:

76 2030 0045 1110 0000 0198 8110

WKS_logo

Do pobrania:

statut stowarzyszenia

deklaracja członkowska (format docx)

deklaracja członkowska (format pdf)