„Obóz dla wolontariuszy: Podaj dalej – wiedzę i odpowiedzialność za dziedzictwo”

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” wraz z partnerami miało przyjemność zrealizować w dniach od 10 do 18 sierpnia 2019 roku „Obóz dla wolontariuszy: Podaj dalej – wiedzę i odpowiedzialność za dziedzictwo”.
Projekt został dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Wśród głównych działań podejmowanych podczas obozu znalazły się: tworzenie nowatorskiego przewodnika dla najmłodszych po Wieży Książęcej oraz zebranie danych i wstępna inwentaryzacja detali architektonicznych – na potrzeby planowanego lapidarium na zamku Wleń (Lenno).

Dla pokazania kontekstu kulturowego – a zwłaszcza geograficznego – dwóch „centrów działania”, obóz rozpoczął się od pieszej wędrówki z Siedlęcina do Wlenia. Kilkugodzinna trasa została wykorzystana do poznania się, rozmów na temat własnych zainteresowań oraz pozwoliła stowarzyszeniu przedstawić wcześniejszy projekt (pod nazwą „ścieżki dziedzictwa”, którego części realizowane były m.in. podczas poprzednich obozów programu Wolontariat dla Dziedzictwa – w 2016 i 2017 roku).

Kilka kolejnych dni polegało na poznawaniu wieży, uczestniczeniu w wykładach na temat: dziedzictwa, zarządzania nim, edukacji muzealnej oraz sposobów „zarażania” historią i dziedzictwem najmłodszych. Było to możliwe m.in. dzięki wykładowcom ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dr Michał Koskowski, zarządzanie dziedzictwem), Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr Przemysław Nocuń, popularyzacja historii i archeologii) oraz znakomitym praktykom (jak Monika Nowak i Kinga Łaska z Muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu). Całość koordynowała – prowadząc również zajęcia ze storytellingu – Aleksandra Jaszczyk (menadżer kultury).

Uczestnicy obozu – po zajęciach teoretycznych – prowadzili liczne burzliwe dyskusje, w konsekwencji których wspólnie zaproponowali ramy przewodnika dla najmłodszych – wymyślili jego bohaterów, skonstruowali narrację oprowadzania i stworzyli ciekawe projekty graficzne.

Koniecznie trzeba podziękować najmłodszym zwiedzającym i ich opiekunom za to, że nasi wolontariusze mogli uczestniczyć w zwiedzaniu przez nich wieży i rozmawiać z nimi na tematy: co ich interesuje, co chcieliby robić podczas zwiedzania i co – według nich – jest w wieży najciekawsze lub najbardziej tajemnicze!

Druga cześć obozu odbywała się we Wleniu oraz na górującym nad miasteczkiem zamku. Zaczęła się również od teorii i wykładu w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki na temat metod inwentaryzacji detalu.

Następnie przez dwa dni przejrzane i zinwentaryzowane zostały detale architektoniczne składowane na zamku – udało się m.in. zestawić niektóre z nich ze sobą, dzięki czemu uzyskano fantastyczne informacje miedzy innymi na temat form średniowiecznych gotyckich okien na zamku. Całość posłuży do stworzenia koncepcji lapidarium, które mamy nadzieję realizować w kolejnych latach. To zadanie zrealizowano dzięki wielkiemu zaangażowaniu dr Marii Legut-Pintal z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz mgr inż. arch. Pawła Rajskiego, znanemgo m.in. ze wspaniałych realizacji filmów i rekonstrukcji 3D zamków we Wrocławiu, Wleniu i Siedlęcinie.

Dziękujemy bardzo naszym partnerom:
Gminie Jeżów Sudecki, Miastu i Gminie Wleń, Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Gildii Przewodników Sudeckich i wszystkim wolontariuszom!!!

Zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 – wydarzenia w Siedlęcinie oraz Wleniu!

Archiwalne:
ogłoszenie o rekrutacji