Ogłoszenie: dokumenty dotyczące zamówienia publicznego: Remont dachu dworu (oficyny) przy wieży książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) – etap III

Remont dachu dworu (oficyny) przy wieży książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) – etap III

Pliki:

[1] Ogłoszenie nr 551750-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.
[2] SIWZ
[3] Część 1. (dach) – Projekt budowlany
[4] Część 1. (dach) – Obowiązkowy przedmiar robót
[5] STWiOR
[6] Część 2. (okna) – opis, rysunki wykonawcze
[7] Decyzja – pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
[8] Decyzja DWKZ – pozwolenie na prace przy zabytku
[9] Formularz oferty + Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 07 czerwca 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty