Remont dachu dworu i łącznika oraz kominów

W 2017 roku – dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwotą 100.000 zł) – zrealizowany został pierwszy etap ratunkowych prac remontowych dachu dworu, łącznika między wieżą a dworem oraz kominów. Naprawiono najbardziej zniszczone elementy konstrukcji dachu, rozebrano i odbudowano stare kominy, usunięto i odtworzono zdegradowaną drewnianą podłogę nad poddaszu oraz przywrócono oryginalne gontowe pokrycie dachu łącznika wraz z odtworzeniem dawnych lukarn.

Wcześniej – w 2016 roku – Stowarzyszenie sfinansowało projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: przywrócenie pierwotnego gontowego pokrycia dachu wraz z odtworzeniem znanych ze starych zdjęć lukarn a także remont kapitalny walących się kominów.

Pod koniec 2017 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację prac w 2018 roku.