Remont dachu dworu i łącznika oraz kominów

2018

Ogłoszenie: dokumenty dotyczące zamówienia publicznego: Remont dachu dworu (oficyny) przy wieży książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) – etap II

Wieża książęca w Siedlęcinie jest czynna do zwiedzania codziennie

9 lutego 2018 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Stowarzyszeniu „Wieża Książęca w Siedlęcinie” 200 000 zł na kontynuację remontu dachu dworu, rozpoczętego w 2017 roku. Wcześniej Gmina Jeżów Sudecki przeznaczyła na ten sam cel 10 000 zł.

2017

W 2017 roku – dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwotą 100.000 zł) – zrealizowany został pierwszy etap ratunkowych prac remontowych dachu dworu, łącznika między wieżą a dworem oraz kominów. Naprawiono najbardziej zniszczone elementy konstrukcji dachu, rozebrano i odbudowano stare kominy, usunięto i odtworzono zdegradowaną drewnianą podłogę nad poddaszu oraz przywrócono oryginalne gontowe pokrycie dachu łącznika wraz z odtworzeniem dawnych lukarn.

2016

Wcześniej – w 2016 roku – Stowarzyszenie sfinansowało projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: przywrócenie pierwotnego gontowego pokrycia dachu wraz z odtworzeniem znanych ze starych zdjęć lukarn a także remont kapitalny walących się kominów.