Obóz dla wolontariuszy: Zabytek w krajobrazie – prace nad odzyskaniem dla mieszkańców i turystów parku przy wieży w Siedlęcinie – nabór

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”,
w związku z realizacją projektu:
„Zabytek w krajobrazie – prace nad odzyskaniem dla mieszkańców i turystów parku przy wieży w Siedlęcinie”, dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa –
Wspólnie dla dziedzictwa,
ogłasza nabór uczestników chcących wziąć udział w obozie dla wolontariuszy
w terminie 28 sierpnia – 4 września 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym obozie dla wolontariuszy, który odbywać się będzie w dniach 28.08-04.09 przy średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie (5 km na północ od Jeleniej Góry).

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

Głównymi celami obozu, skierowanego do osób powyżej 18 roku życia, jest rozbudowa koncepcji „ścieżek dziedzictwa” dla wieży w Siedlęcinie.

“Ścieżki dziedzictwa” to wytyczone i opisane szlaki piesze, które umożliwiają indywidualnym odwiedzającym lepsze poznanie i zrozumienie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

W ramach kolejnego, szóstego już obozu dla wolontariuszy, finansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie “Wieża Książęca w Siedlęcinie” skieruje swoją uwagę na otoczenie wspomnianej powyżej wieży w Siedlęcinie – która jest jednym z najważniejszych średniowiecznych zabytków zamków w Polsce. 

Program obozu (28 sierpnia – 4 września 2022 r.)

1 dzień (niedziela) – przyjazd wolontariuszy, wzajemne poznanie się, identyfikacja oczekiwań wolontariuszy, omówienie zasad działania obozu, jego celów i poszczególnych zadań, instruktaż BHP.
2 dzień (poniedziałek) – poznawanie historii wieży w Siedlęcinie i jej otoczenia, realizacja przejścia lokalną „ścieżką dziedzictwa” „Do tajemniczego zamczyska” z wykorzystaniem dedykowanych jej folderów („ścieżki dziedzictwa” były efektami wszystkich wcześniejszych obozów dla wolontariuszy realizowanych w Siedlęcinie w ramach programów NID)
zakończonego dyskusją na temat roli podobnych ścieżek w popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych (po wcześniejszym przeszkoleniu) reliktów XVIII-wiecznego ogrodzenia.
3 dzień (wtorek) – warsztaty ze specjalistą (Michał Koskowski) na temat zasad prowadzenia badań w zakresie identyfikacji potrzeb turystów – 3 h teorii oraz 3 h zajęć praktycznych (w tym opracowanie kwestionariusza pytań na potrzeby identyfikacji potrzeb turystów i mieszkańców); do udziału zapraszani będą turyści odwiedzający wieżę (w sierpniu wieżę
odwiedza średnio 150-200 osób dziennie) oraz mieszkańcy (w ramach współpracy z sołectwem zorganizowana zostanie grupa nie mniej niż 10 mieszkańców).
4 dzień (środa) – warsztaty ze specjalistą z Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Wiktor Kuśmider) na temat dziedzictwa przyrodniczego w otoczeniu zabytków – 3 h. W drugiej części dnia porządkowanie i pierwszy opis ścieżki wokół dawnych stawów ze szczególnym uwzględnieniem dawnych urządzeń związanych z gospodarką wodną.
5 dzień (czwartek) – warsztaty ze specjalistą (Przemysław Nocuń) na temat archeologii krajobrazu i znaczenia krajobrazu historycznego – 3 h. Omówienie pierwszego projektu „ścieżki”. W drugiej części dnia kontynuacja prac porządkowych wokół stawów i w miejscu punktu widokowo-odpoczynkowego „Pod lipami”.
6 dzień (piątek) – ostatni dzień prac porządkowych wokół stawów i w miejscu punktu widokowo-odpoczynkowego „Pod lipami”. Popołudniu kolejne dyskusje i poprawki na temat „ścieżki dziedzictwa”.
7 dzień (sobota) – w pierwszej części dniach próbne przejścia „ścieżką dziedzictwa” wokół stawów (wraz z zaproszonymi turystami i mieszkańcami); popołudniu dyskusja na temat ewentualnych ostatnich uwag i poprawek do projektu ścieżki. Wieczorem wspólne ognisko wolontariuszy i przekazanie opracowanych materiałów wnioskodawcy.
8 dzień (niedziela) – przedpołudniowe podsumowanie obozu, po obiedzie wyjazd wolontariuszy do domu.

Obóz dla wolontariuszy „Zabytek w krajobrazie – prace nad odzyskaniem dla mieszkańców i turystów parku przy wieży w Siedlęcinie” został dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w obozie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: opiekuna obozu, trenerów, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2022 roku!

Do 18 sierpnia skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do wzięcia udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).