Foldery ścieżek wokół Zamku Wleń – wersje 2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa


Wędrówka 9: Spacer wokół szczytowej partii Góry Zamkowej we Wleniu m.in dróżką Torweg

Wędrówka 7: Spacer wokół szczytowej partii Góry Zamkowej we Wleniu

Wędrówka 6: Spacer z ruin Zamku Wleń (Lenno) do balkonu św. Jadwigi