Obóz dla wolontariuszy: Książęce rezydencje Doliny Bobru – znam, ratuję, popularyzuję – nabór

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”,
w związku z realizacją projektu:
„Obóz dla wolontariuszy: Książęce rezydencje Doliny Bobru – znam, ratuję, popularyzuję”, dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa –
Wspólnie dla dziedzictwa,
ogłasza nabór uczestników chcących wziąć udział w obozie dla wolontariuszy
w terminie 11-19 września 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym obozie dla wolontariuszy, który odbywać się będzie w dniach 11-19 września przy średniowiecznym zamku we Wleniu (20 km na północ od Jeleniej Góry).

Głównymi celami obozu, skierowanego do osób powyżej 18 roku życia, są: opracowanie koncepcji „ścieżek dziedzictwa” dla Zamku Wleń oraz stworzenie przewodnika po tym obiekcie dla najmłodszych.

“Ścieżki dziedzictwa” to wytyczone i opisane szlaki piesze, które umożliwiają indywidualnym odwiedzającym lepsze poznanie i zrozumienie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

W ramach kolejnego, czwartego już obozu dla wolontariuszy, finansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie “Wieża Książęca w Siedlęcinie” skieruje swoją uwagę na otoczenie wspomnianego powyżej zamku Wleń, który jest jednym z najstarszych murowanych zamków w Polsce. 

W tej edycji projektu skupimy się też na ofercie dla dzieci i młodzieży. W tej chwili nie istnieją bowiem żadne scenariusze zwiedzania zamku Wleń przeznaczone dla najmłodszych.

W trakcie obozu zamierzamy:

  1. opracować koncepcję programu zwiedzania zamku oraz stworzyć projekt przewodnika, który byłby dostosowany do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży,
  2. opracować prototyp folderu-przewodnika dla ścieżki, prowadzącej do punktu widokowego, tzw. “balkonika św. Jadwigi”,
  3. dokonać inwentaryzacji i waloryzacji XVIII-wiecznych ścieżek spacerowych na wzgórzu zamkowym.

Program obozu (11-19 września 2021)

Obóz rozpocznie się w sobotę (11 września) w XIV-wiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Obiekt ten to najlepiej zachowana średniowieczna wieża mieszkalna w Polsce i jedyne miejsce na świecie, gdzie zachowały się malowidła z legendą o Lancelocie z Jeziora. Poznamy m.in. historię wieży oraz zwiedzimy ją, korzystając z przewodnika dla dzieci, przygotowanego przez wolontariuszy w 2019 roku.

Kolejnego dnia (niedziela, 12 września) planujemy przejście ścieżką dziedzictwa: „Szlakiem tajemniczego zduna” z Siedlęcina do Wlenia (tzw. „ścieżki dziedzictwa” powstały podczas poprzednich obozów dla wolontariuszy, realizowanych w ramach programów NID), zakończone dyskusją na temat popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Po dojściu na zamek we Wleniu omówimy również jego historię oraz zwiedzimy stworzone przez wolontariuszy „robocze” lapidarium (rezultat obozu w 2019 roku).

W kolejnych dniach przeprowadzimy warsztaty poświęcone współczesnej roli i  interpretacji zabytkowych obiektów mieszkalno-obronnych i ich otoczenia (poniedziałek 13 września) oraz praktyce ich inwentaryzacji, opisu i popularyzacji (wtorek 14 września – piątek 17 września). W szczególności skupimy się na identyfikacji potrzeb najmłodszych i tworzeniu przeznaczonych dla nich narzędzi interpretacyjnych (książeczek, quizów, zagadek, gier terenowych). Istotnym elementem będzie obserwacja, zbieranie danych i projektowanie materiałów edukacyjnych przy udziale grup przedszkolnych i szkolnych z Wlenia (wraz z opiekunami), a także inwentaryzacja i opis dawnych ścieżek spacerowych wokół zamku we Wleniu (każda z osób otrzyma mapkę z dawnymi ścieżkami).

Koordynatorem warsztatów będzie dr Michał Koskowski (Szkoła Główna Handlowa, zarządzanie dziedzictwem kulturowym) oraz przewodnicy ze Stowarzyszenia „Gildia Przewodników Sudeckich”. Przy okazji przeprowadzimy drobne prace porządkowe przy “balkoniku św. Jadwigi” oraz przy dawnym miejscu odpoczynkowym na wzgórzu zamkowym we Wleniu.

W sobotę 18 września przetestujemy przygotowane narzędzia. Część wolontariuszy sprawdzać będzie propozycje gier i zadań do przewodnika dla dzieci, część – zabierze turystów na spacer „ścieżką dziedzictwa” do “balkonika św. Jadwigi”. W niedzielę 19 września nastąpi oficjalne podsumowanie i zakończenie obozu.

Projekt „Obóz dla wolontariuszy: Książęce rezydencje Doliny Bobru – znam, ratuję, popularyzuję” został dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w obozie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: opiekuna obozu, trenerów, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2021 roku!

Do 5 września skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do wzięcia udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).