Naprawa mostów i grobli

WESPRZYJ!   1procent

Grobla_2015

Sprawozdanie z prac wykonanych w 2015 roku

Bardzo ważnym zadaniem, do którego przygotowania rozpoczęliśmy już w 2012 roku jest naprawa oblicowania średniowiecznej grobli i mostów, znajdujących się pomiędzy wieżą książęcą a gotyckim kościołem parafialnym.

W 2011 podczas badań archeologicznych udało nam się odkryć pierwsze ślady kamiennego mostu przed dworem, który następnie odsłonięto w kolejnych sezonach archeologicznych w 2012 i 2013 roku (zdjęcie wschodniego lica mostu poniżej, fot. Przemysław Nocuń).

most

W 2013 roku wykonana została również inwentaryzacja i projekt architektoniczny naprawy mostów i grobli (autor: mgr inż arch. Piotr Błoniewski).

grobla1grobla2

W 2014 roku wykonano badania wschodniej strony oblicowania, natomiast w 2015 roku dokonano zamurowania jednej z dwóch wielkich wyrw we wschodniej oblicówce.

grobla2

grobla5

grobla3

Prace wykonane w 2015 roku były możliwe między innymi dzięki wsparciu Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. – Jednostki Produkcyjnej w Wojcieszowie oraz firmy Astra Benedykt Karczewski.

lhoist astra_logo

Na 2016 rok zaplanowano zamurowanie drugiej wielkiej wyrwy we wschodniej oblicówce grobli.

grobla4

Dodatkowo w 2016 roku powstanie praca dyplomowa jednego z członków Stowarzyszenia na temat odbudowy, zabezpieczenia i konserwacji kamiennych mostów w Siedlęcinie. Będzie ona przygotowana w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i stanowić będzie podstawę do podjęcia działań w tym zakresie.

W 2016 roku naprawione zostało zewnętrzne lico na odcinku około 6 m oraz odbudowana została masywna przypora.

Prace wykonane w 2016 roku (podobnie jak rok wcześniej) były możliwe między innymi dzięki wsparciu Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. – Jednostki Produkcyjnej w Wojcieszowie oraz firmy Astra Benedykt Karczewski.

lhoist astra_logo