Zapraszamy do spaceru „ścieżką po grobli”

W otoczeniu wieży książęcej w Siedlęcinie znajduje się kilka niezwykłych miejsc, wartych uwagi każdego turysty. Jednym z nich jest niepozorna grobla, którą biegnie ścieżka od wieży do średniowiecznego kościoła pw. św. Mikołaja. Wchodzi się na nią po przejściu niedawno zabezpieczonego kamiennego mostu, pod którym przebiega strumyk zasilający wodą fosę.

Na archiwalnej fotografii możemy zobaczyć, jak zadbana grobla prezentowała się w ostatnich dekadach XIX wieku.

Od strony fosy (zachodniej) groblę wzmacnia mur oporowy zwieńczony pojedynczymi stojącymi kamieniami (tzw. bucami). Jest on podparty przez serię przypór. Dzięki badaniom archeologicznym możemy określić powstanie tego muru na przełom średniowiecza i nowożytności (XVI wiek). Obecnie jeszcze całkiem dobrze czytelny jest mur na całym swoim przebiegu oraz wciąż zachowanych i widocznych jest kilka przypór.

Od strony parku (wschodniej) grobla zachowana jest gorzej. Nie była podparta przyporami, przez co wiele jej części uległo zawaleniu. W ramach projektu pt. „Przywracamy krajobraz kulturowy – odkrywamy średniowieczną groblę przy wieży książęcej w Siedlęcinie”, które jest współfinansowane ze środków Powiat Karkonoski, kamienne oblicowanie grobli zostało oczyszczone, uzupełniono pomniejsze ubytki, a największy z nich podparto rozbieralną konstrukcją w postaci „suchego muru”. Ma to na celu zabezpieczenie jej przez dalszą destrukcją i przygotowanie do planowanego kompleksowego remontu.

Wzmocniona obustronnie murami oporowymi grobla w Siedlęcinie jest jedynym tak dobrze zachowanym na Dolnym Śląsku fragmentem dawnej średniowiecznej drogi, która po przekroczeniu rzeki Bóbr mijała wieżę (być może odpowiedzialną za pobieranie opłaty – myta – i biegła dalej na północ.


W 2023 roku zlecone zostało wykonanie inwentaryzacji i projektu remontu grobli (włącznie z mostem). Równolegle prowadzone są działania, mające na celu poszerzenie zakresu wpisu do rejestru zabytków m.in. o średniowieczną groblę – a w konsekwencji złożenie wniosku o wpisanie całego kompleksu na listę Pomników Historii.