Wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja oświetlenia w wieży

W 2020 roku po latach starań udało nam się – po wielu latach starań – wymienić starą, awaryjną i niebezpieczną dla obiektu instalację elektryczną. Nową umieszczono w śladzie starej – dzięki temu nie uszkodziliśmy żadnego fragmentu zabytkowych tynków, a jedynie usunęliśmy nieestetyczne cementowe łaty przykrywające bieg mocno zużytych kabli.

Wymianie instalacji towarzyszyło również wprowadzenie nowego i mniej inwazyjnego oświetlenia. W sali z malowidłami nowe specjalistyczne lampy spełniają standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu nie mają negatywnego negatywnego wpływu na średniowieczne polichromie i stan i zachowania.