„Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań” red. P. Nocuń

100,00 

11 w magazynie

Kategoria:

Opis

Spis treści:
Przemysław Nocuń, Słowo wstępne
Przemysław Nocuń, Historia i stan badań
Dagmara Adamska, Siedlęcin, czyli „wieś Rudigera”. Studia nad średniowiecznym osadnictwem wokół Jeleniej Góry
Przemysław Nocuń, Wieża mieszkalna
Przemysław Nocuń, Mur obwodowy, fosa oraz most
Przemysław Nocuń, Dwór
Przemysław Nocuń, Folwark
Dominik Nowakowski, Ceramika naczyniowa z najstarszych nawarstwień kulturowych
Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Ceramika naczyniowa protokamionkowa i kamionkowa
Michał Wojenka, Nowożytne naczynia półmajolikowe
Barbara Grabny, Szkło naczyniowe i szkło okienne
Bartłomiej Makowiecki, Zapomniany nowożytny piec kaflowy z wieży w Siedlęcinie
Barbara Grabny, Fajki
Lech Marek, Militaria i oporządzenie jeździeckie
Roksana Wawrzczak, Numizmaty
Aleksander Konieczny, Badania dendrochronologiczne drewnianych konstrukcji książęcej wieży mieszkalnej
Podsumowanie/Summary/Zusammenfassung
Literatura

Redaktor:
Redaktorem całości jest dr Przemysław Nocuń z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – koordynujący prace konserwatorskie w wieży w latach 2006-2008 oraz kierujący badaniami archeologicznymi w latach 2008-2016.

Autorzy:
dr Przemysław Nocuń z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (historia badań, wyniki badań wieży, obwodu obronnego, dworu i folwarku), dr Dagmara Adamska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (historia Siedlęcinia), dr Dominik Nowakowski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN o/Wrocław (ceramika średniowieczna), dr Michał Wojenka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (naczynia półmajolikowe), Bartłomiej Makowiecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (analiza pieca z XVII wieku), dr Lech Marek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (militaria), Roksana Wawrzczak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (numizmaty), Barbara Glinkowska i Tadeusz Orawiec z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (kamionki średniowieczne i nowożytne) oraz Barbara Grabny (szkło i fajki) i Aleksander Konieczny (dendrochronologia).

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska – Instytut Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

ISBN 978-83-940949-4-2

Wydawcy:
Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, Wydawnictwo „Profil-Archeo”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.