Zapytanie ofertowe na zasadach konkurencyjności pn. Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w wieży książęcej w Siedlęcinie

Specyfikacja do zapytania ofertowego na zasadach konkurencyjności pn. Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w wieży książęcej w Siedlęcinie

Formularz oferty wraz z załącznikami

Projekt budowlany: