Obóz dla wolontariuszy: Pomagamy odkryć legendy arturiańskie w Siedlęcinie – na nowo i wszystkim

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym obozie dla wolontariuszy, który odbywać się będzie w dniach 12-25 sierpnia 2024 r. przy średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie (5 km na północ od Jeleniej Góry).

Głównym celem obozu, skierowanego do osób od 18 roku życia, jest rozbudowa koncepcji „ścieżek dziedzictwa” dla wieży w Siedlęcinie – ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych polichromii arturiańskich w jej wnętrzu.

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

Program obozu (12-25 sierpnia 2024 r.)

1 dzień (poniedziałek) – przyjazd wolontariuszy, wzajemne poznanie się, identyfikacja oczekiwań wolontariuszy, omówienie zasad działania obozu, jego celów i poszczególnych zadań, instruktaż BHP.

2. dzień (wtorek) – poznawanie historii wieży w Siedlęcinie i jej otoczenia, realizacja przejścia lokalnymi „ścieżkami dziedzictwa” „Do tajemniczego zamczyska” oraz „Do lipowego zakątka” z wykorzystaniem dedykowanych im folderów („ścieżki dziedzictwa” były efektami wszystkich wcześniejszych obozów dla wolontariuszy realizowanych w Siedlęcinie w ramach projektów realizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) zakończonego dyskusją na temat roli podobnych ścieżek w popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

3. i 4. dzień (środa, czwartek) – warsztaty ze specjalistą na temat zasad prowadzenia badań w zakresie identyfikacji potrzeb turystów – 3 h teorii oraz 3 h zajęć praktycznych (w tym opracowanie kwestionariusza pytań na potrzeby identyfikacji potrzeb turystów i mieszkańców – zwłaszcza pod kątem polichromii arturiańskich); do udziału zapraszani będą turyści odwiedzający wieżę (w sierpniu wieżę odwiedza średnio 150-200 osób dziennie) oraz mieszkańcy (w ramach współpracy z sołectwem zorganizowana zostanie grupa nie mniej niż 10 mieszkańców).

5. dzień (piątek) – warsztaty z muzealnikiem na temat zasad tworzenia wystaw i informacji muzealnych (także w zakresie projektowania przy użyciu bezpłatnych i ogólnodostępnych programów graficznych) – 3 h. W drugiej części dnia pierwsza próba wskazania zmian do sposobu obecnej prezentacji polichromii oraz dla działań angażujących dla najmłodszych.

6. dzień (sobota) – warsztaty ze specjalistą na temat znaczenia i roli kultury dworskiej w średniowieczu – 3 h. Omówienie pierwszego projektu zmian w sposobie objaśniania polichromii.

7. dzień (niedziela) – całodniowa wycieczka piesza na Zamek Wleń (zapoznanie się z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie.

8. dzień (poniedziałek) – shadowing zwiedzających (obserwacja ich sposobu oglądania malowideł, sygnalizowanych braków informacyjnych i potrzeb; wykorzystanie informacji zdobytych na wcześniejszych warsztatach); prace porządkowe i dokumentacyjne w dawnej fosie, moście i przy grobli – dyskusje na temat możliwości wykorzystania potencjału miejsca na rzecz turystów, lokalnych mieszkańców i przyszłych obozów wolontariackich (2 + 5 h).

9. i 10. dzień (wtorek, środa) – stworzenie projektów tablic trzech głównych tablic oraz tekstem i ilustracjami do folderu; zlecenie druku trzech pierwszych tablic (2 x 7 h).

11. dzień (czwartek) – prace porządkowe przy klatce schodowej oraz na piętrze dworu – dyskusje na temat możliwości wykorzystania potencjału miejsca na rzecz turystów, lokalnych mieszkańców i przyszłych obozów wolontariackich (6 h).

12. dzień (piątek) – wizyta w Jeleniej Górze, pieszy powrót do wieży ścieżką dziedzictwa „Szlakiem nadbobrzańskich wież” (3 + 2 h).

13 dzień (sobota) – ustawienie pierwszych tablic, ankiety wśród zwiedzających (pytania do niej przygotowane będą podczas wcześniejszych warsztatów) – 3h. Wieczorem ognisko pożegnalne, omówienie wyników obozu, przedstawienie działań online (m.in. konsultacji wyglądu folderu i pozostałych tablic).

14. dzień (niedziela) – zakończenie obozu, powrót wolontariuszy do domu.

UWAGA: Po obozie mieć będzie miejsce opracowanie przez Stowarzyszenie:
– projektu pozostałych 7 tablic – na podstawie materiałów przygotowanych i przekazanych przez wolontariuszy – objaśniających malowidła (historię ich powstania, odkrycia, badań, konserwacji – wraz z informacjami o dofinansowaniu z programu), a następnie ich wydruk i montaż przez koordynatora na kondygnacji z polichromiami.
– projektu folderu na temat średniowiecznych polichromii w wieży książęcej w Siedlęcinie – na podstawie materiałów przygotowanych i przekazanych przez wolontariuszy (zostanie następnie wydrukowany w nakładzie 2000 egz.). Foldery będą rozdawane nieodpłatnie oraz opublikowane w wersji cyfrowej na stronie wnioskodawcy.

W ramach tego etapu – podczas dwóch weekendów EDD – przewodnik wieżowy będzie prowadził weryfikacyjne przejścia ze zwiedzającymi. Projekty tablic i folderu będą konsultowane z uczestnikami obozu drogą online (przed wydrukiem).

Udział w obozie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: opiekuna obozu, trenerów, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie. W przypadku otrzymania dofinansowania z NID zagwarantujemy również zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)


Na zgłoszenia czekamy do 10 lipca 2024 roku!

Do 12 lipca skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do wzięcia udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: e.malocha@wiezasiedlecin.pl


Równolegle do powyższego obozu wolontarianckiego w Siedlęcinie przebywać będą wolontariusze z Francji, którzy angażować się będą w działania porządkowe i dokumentacyjne w wieży i jej otoczeniu.