Obóz dla wolontariuszy: Podaj dalej – wiedzę i odpowiedzialność za dziedzictwo

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”,
w związku z realizacją projektu:
„Obóz dla wolontariuszy: Podaj dalej – wiedzę i odpowiedzialność za dziedzictwo”, dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa –
Wspólnie dla dziedzictwa,
ogłasza nabór uczestników chcących wziąć udział w obozie dla wolontariuszy
w terminie 10–18 sierpnia 2019 roku.

Aktualizacja: Termin naboru wydłużony do 24 18 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym już (organizowanym przez nasze stowarzyszenie) bezpłatnym obozie dla wolontariuszy, który odbywać się będzie przy XIV-wiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Obiekt ten to najlepiej zachowana średniowieczna wieża mieszkalna w Polsce i jedyne miejsce na świecie, gdzie zachowały się malowidła z legendą o Lancelocie z Jeziora. Część działań realizowana będzie także w ruinach zamku w pobliskim Wleniu. Początki tego obiektu sięgają XII wieku, co czyni go jednym z najstarszych murowanych zamków w Polsce.

Zapraszamy osoby od 18 roku życia. Prosimy o dobre umotywowanie swojego udziału, gdyż – w przypadku większej liczby zgłoszeń – punkt 4 zgłoszenia będzie istotnym kryterium wyboru uczestników.

Cel, do którego dążymy poprzez realizację tego projektu, to przede wszystkim budowa i wzmacnianie świadomości potrzeby ochrony obiektów zabytkowych, a także nawiązanie bezpośrednich relacji z dziedzictwem kulturowym.

Myślą przewodnią obozu jest włączenie wolontariuszy w poznawanie dziedzictwa oraz ukazanie im możliwości jego twórczej interpretacji i przybliżania odbiorcom w atrakcyjny sposób. Uczestnicy poprzez udział w działaniach edukacyjnych i popularyzujących zabytki zdobędą wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Dzięki obserwacjom i interakcjom z odbiorcą oferty obiektu zabytkowego uczestnicy będą mieli także okazję poznać warsztat edukatora muzealnego oraz narzędzia używane podczas projektowania oferty edukacyjnej.

Jednym z dwóch głównych elementów obozu będzie wspólne opracowywanie koncepcji oferty edukacyjnej dla najmłodszych (na przykładzie średniowiecznej wieży w Siedlęcinie), która zachęci ich i zaangażuje do poznawania dziedzictwa kulturowego i rozumienia jego znaczenia. Drugim z działań będzie inwentaryzacja (przy wykorzystaniu nowoczesnych metod) detalu architektonicznego zgromadzonego w ruinach średniowiecznego zamku Wleń – tu celem będzie opracowanie wstępnego scenariusza aranżacji zamkowego lapidarium oraz wykorzystanie go jako narzędzia do poznawania historii i przekształceń zamku.

Planowane działania prowadzone będą pod nadzorem i opieką osób doświadczonych w realizacji tego typu działań – archeologów, muzealników i specjalistów z zakresu edukacji na temat dziedzictwa kulturowego. Efekty obozu zostaną wykorzystane podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formie skanu lub zdjęcia) prosimy przesyłać do 24 lipca 2019 roku na adres e-mailowy: a.jaszczyk@wiezasiedlecin.pl lub (w formie podpisanego wydruku) pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, ul. Długa 21, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra (z dopiskiem „Obóz dla wolontariuszy 2019”).

Do 20 25 lipca skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do wzięcia udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).

Udział w obozie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: opiekuna obozu oraz trenerów, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: a.jaszczyk@wiezasiedlecin.pl