Obóz dla wolontariuszy: Dalsze odkrywanie Góry Zamkowej we Wleniu – nabór

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”,
w związku z realizacją projektu:
„Obóz dla wolontariuszy: Dalsze odkrywanie Góry Zamkowej we Wleniu”, dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa –
Wspólnie dla dziedzictwa,
ogłasza nabór uczestników chcących wziąć udział w obozie dla wolontariuszy
w terminie 21-28 sierpnia 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym obozie dla wolontariuszy, który odbywać się będzie w dniach 21-28 sierpnia przy średniowiecznym zamku we Wleniu (20 km na północ od Jeleniej Góry).

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

Głównymi celami obozu, skierowanego do osób powyżej 18 roku życia, jest rozbudowa koncepcji „ścieżek dziedzictwa” dla Zamku Wleń.

“Ścieżki dziedzictwa” to wytyczone i opisane szlaki piesze, które umożliwiają indywidualnym odwiedzającym lepsze poznanie i zrozumienie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

W ramach kolejnego, piątego już obozu dla wolontariuszy, finansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie “Wieża Książęca w Siedlęcinie” skieruje swoją uwagę na otoczenie wspomnianego powyżej zamku Wleń, który jest jednym z najstarszych murowanych zamków w Polsce. 

W 2021 roku stworzyliśmy przewodnik po zamku dla najmłodszych oraz uporządkowaliśmy ścieżkę u podnóża zamku, która prowadziła od zamkowego kościoła do punktu widokowego – tzw. balkonu św. Jadwigi.

Program obozu (21-28 sierpnia 2022 r.)

1 dzień (niedziela) – przyjazd wolontariuszy, wzajemne poznanie się, identyfikacja oczekiwań wolontariuszy, omówienie zasad działania obozu, jego celów i poszczególnych zadań, instrukcja BHP.
2 dzień (poniedziałek) – zwiedzanie zamku Wleń, realizacja przejścia ścieżką dziedzictwa „Do balkonu św. Jadwigi” (wytyczenie tej „ścieżki dziedzictwa” jest jednym z efektów realizacji obozu w 2021 roku) zakończonego dyskusją na temat roli podobnych ścieżek w popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, przedstawienie lapidarium zamkowego (efekt obozu w 2019 roku) oraz projektu planowanej jego rozbudowy i profesjonalizacji; na koniec dnia szkolenie na temat dziedzictwa archeologicznego i tzw. archeologii publicznej (cały dzień poprowadzi dr Przemysław Nocuń – archeolog).
3 dzień (wtorek) – warsztaty ze specjalistą (dr Michał Koskowski) na temat zasad prowadzenia badań w zakresie identyfikacji potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie lokalnego dziedzictwa – 3 h teorii oraz 3 h zajęć praktycznych (w tym opracowanie kwestionariusza pytań na potrzeby identyfikacji potrzeb poszczególnych grup.
4 i 5. dzień (środa i czwartek) – inwentaryzacja północnego odcinka wschodniego obejścia zamku we Wleniu (każda z osób otrzyma mapkę z dawnymi ścieżkami, zadanie będzie koordynować jeden z przewodników ze Stowarzyszenia „Gildia Przewodników Sudeckich”). Szczególna uwaga poświęcona będzie powstającej w ramach projektu „ścieżce dziedzictwa” od tzw. balkonika św. Jadwigi do zamku dolnego. Przy okazji – prace porządkowe oraz udrażniające (w uzgodnieniu z lasami państwowymi.
6 dzień (piątek) – indywidualne i grupowe przejścia uporządkowana ścieżką – realizacja obserwacji, zbieranie danych i pytań od uczestników, projektowanie narzędzi i materiałów angażujących (udział grup zorganizowanych we współpracy z miastem Wleń oraz OKSiT Wleń).
7 dzień (sobota) – przygotowanie treści do folderu nowej „ścieżki dziedzictwa” na zamku we Wleniu (część wolontariuszy zabierać będzie turystów na spacer nową „ścieżką dziedzictwa”). Popołudniowa dyskusja na temat ewentualnych uwag i poprawek do projektów. Wieczorem ognisko pożegnalne wolontariuszy.
8 dzień (niedziela) – przedpołudniowe podsumowanie obozu. Wyjazd wolontariuszy do domu.

Obóz dla wolontariuszy: „Dalsze odkrywanie Góry Zamkowej we Wleniu” został dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w obozie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: opiekuna obozu, trenerów, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2022 roku!

Do 15 sierpnia skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do wzięcia udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).