Obóz dla wolontariuszy: Dalsze odkrywanie Góry Zamkowej we Wleniu – odsłona trzecia – nabór

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa


Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”,
w związku z realizacją projektu:
„Dalsze odkrywanie Góry Zamkowej we Wleniu – odsłona trzecia”,

dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa –
Wspólnie dla dziedzictwa,
ogłasza nabór uczestników chcących wziąć udział w obozie dla wolontariuszy
w terminie 20-27 sierpnia 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym obozie dla wolontariuszy, który odbywać się będzie w dniach 20-27 sierpnia przy średniowiecznym zamku we Wleniu (20 km na północ od Jeleniej Góry).

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

Głównymi celami obozu, skierowanego do osób powyżej 18 roku życia, jest rozbudowa koncepcji „ścieżek dziedzictwa” dla Zamku Wleń.

“Ścieżki dziedzictwa” to wytyczone i opisane szlaki piesze, które umożliwiają indywidualnym odwiedzającym lepsze poznanie i zrozumienie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

W ramach kolejnego obozu dla wolontariuszy, finansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie “Wieża Książęca w Siedlęcinie” po raz trzeci skieruje swoją uwagę na otoczenie wspomnianego powyżej zamku Wleń, który jest jednym z najstarszych murowanych zamków w Polsce. 

W 2021 roku stworzyliśmy przewodnik po zamku dla najmłodszych oraz uporządkowaliśmy ścieżkę u podnóża zamku, która prowadziła od zamkowego kościoła do punktu widokowego – tzw. balkonu św. Jadwigi. W 2022 roku odnaleźliśmy i uporządkowaliśmy dawną ścieżkę Hagenweg oraz wydaliśmy nowe foldery.

Program obozu (20-27 sierpnia 2023 r.)

1 dzień (niedziela) – przyjazd wolontariuszy, wzajemne poznanie się, identyfikacja oczekiwań wolontariuszy, omówienie zasad działania obozu, jego celów i poszczególnych zadań, instrukcja BHP.
2. dzień (poniedziałek) – zwiedzanie zamku Wleń, realizacja przejścia ścieżką dziedzictwa „Do balkonu św. Jadwigi” oraz dawną „Hagenweg” (wytyczenie tych „ścieżek dziedzictwa” to niektóre z efektów realizacji obozów w 2021 i 2022 roku) zakończonego dyskusją na temat roli podobnych ścieżek w popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, przedstawienie lapidarium zamkowego (efekt obozu w 2019 roku) oraz projektu planowanej jego rozbudowy i profesjonalizacji; na koniec dnia szkolenie na temat dziedzictwa archeologicznego i tzw. archeologii publicznej (cały dzień poprowadzi dr Przemysław Nocuń – archeolog).
3. dzień (wtorek) – warsztaty ze specjalistą (dr Michał Koskowski) na temat zasad prowadzenia badań w zakresie identyfikacji potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie lokalnego dziedzictwa – 3 h teorii oraz 3 h zajęć praktycznych (w tym opracowanie kwestionariusza pytań na potrzeby identyfikacji potrzeb poszczególnych grup.
4. i 5. dzień (środa i czwartek) – inwentaryzacja północnego odcinka zachodniego obejścia zamku we Wleniu (każda z osób otrzyma mapkę z dawnymi ścieżkami, zadanie będzie koordynować jeden z przewodników ze Stowarzyszenia „Gildia Przewodników Sudeckich”). Szczególna uwaga poświęcona będzie powstającej w ramach projektu „ścieżce dziedzictwa” po pozostałościach zamku dolnego.
6. dzień (piątek) – indywidualne i grupowe przejścia uporządkowana ścieżką – realizacja obserwacji, zbieranie danych i pytań od uczestników, projektowanie narzędzi i materiałów angażujących (udział grup zorganizowanych we współpracy z miastem Wleń oraz OKSiT Wleń).
7. dzień (sobota) – przygotowanie treści do folderu nowej „ścieżki dziedzictwa” na zamku we Wleniu (część wolontariuszy zabierać będzie turystów na spacer nową „ścieżką dziedzictwa”). Popołudniowa dyskusja na temat ewentualnych uwag i poprawek do projektów. Wieczorem ognisko pożegnalne wolontariuszy.
8. dzień (niedziela) – przedpołudniowe podsumowanie obozu. Wyjazd wolontariuszy do domu.

Obóz dla wolontariuszy: „Dalsze odkrywanie Góry Zamkowej we Wleniu – odsłona trzecia”” został dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w obozie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: opiekuna obozu, trenerów, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy (formularz aktywny google)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2023 roku!

Do 15 sierpnia skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do wzięcia udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa