Konserwacja średniowiecznych i nowożytnych tynków – odkrycie nieznanego malowidła

W 2007 prowadzono prace, których efektem była przede wszystkich ratownicza naprawa średniowiecznych i nowożytnych tynków – głównie na I piętrze wieży. Zabrudzone i odspojone tynki w wielu miejscach odpadały od ścian

Efektem wykonania prac było nie tylko zabezpieczenie, oczyszczenie i uzupełnienie kilkusetletnich tynków. Podczas prac we wschodniej sali na I piętrze wieży odkryto nieznane wcześniej malowidła z przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem – datowane na XV wiek.

(w przygotowaniu)