Konserwacja malowideł w Wielkiej Sali wieży książęcej w Siedlęcinie

W 2006 i 2007 roku właściciel wieży – Fundacja „Zamek Chudów” – zrealizowała ratownicze prace konserwatorskie malowideł Wielkiej Sali na II piętrze wieży książęcej w Siedlęcinie.

(w przygotowaniu)