Jak wesprzeć nasze działania!

Jest wiele sposobów pomocy w ratowaniu wyjątkowego skarbu dziedzictwa, jakim jest średniowieczna wieża książęca w Siedlęcinie. Jak Państwo widzieliście – sporo już zrobiliśmy, ale potrzeby i plany są co najmniej tak samo obszerne!

  1. Można przekazać datki do naszej skarbonki lub wpłacić darowiznę na rachunek Stowarzyszenia “Wieża Książęca w Siedlęcinie” – numer rachunku 76 2030 0045 1110 0000 0198 8110 (ze wskazaniem “na cele statutowe”).
  1. Można zadecydować o przekazaniu nam 1% podatku wpisując w deklaracji podatkowej numer KRS organizacji pożytku publicznego: 0000205632 (Stowarzyszenie Castellum), koniecznie wskazując cel: SIEDLĘCIN.
  1. Można zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia “Wieża Książęca w Siedlęcinie” i dzięki opłacaniu składki nie tylko mieć satysfakcję z wpływu na ciągłą poprawę stanu obiektu i jego otoczenia, ale także na darmowe odwiedzanie nie tylko wieży w Siedlęcinie ale i – dzięki zaproszeniu nas programu INTO-Places prowadzonego przez International National Trusts Organisation – ponad 1000 zabytków na całym świecie!

Deklaracje dla członków wspierających znajdują się w punkcie kasowym. Jeśli kupiliście już Państwo bilet – to nie problem, odliczymy jego koszt z opłaty wpisowej!

  1. Każdy bilet, każda książka i pamiątka, każdy napój i wafelek – zakupione w punkcie kasowym wieży – to także Państwa pomoc w realizacji naszych działań!