e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii – kontynuacja

Od czerwca 2021 roku realizujemy kolejny projekt pn. e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii – kontynuacja.

Głównym celem tegorocznego projektu jest przygotowanie, zrealizowanie i upowszechnienie kolejnych narzędzi dla lokalnych społeczności w celu zwiększenia potencjału turystycznego ich miejscowości i sieciowania.

Celem wszelkich działań w ramach Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych Polichromii jest także sieciowanie obiektów o dużej wartości historycznej i stworzenie kolejnego produktu turystycznego, który posłuży zarówno jako propozycja ciekawego spędzenie czasu zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy chcieliby odkryć wciąż mało znane „skarby” Krainy Wygasłych Wulkanów.
Realizowana będzie w ten sposób promocja walorów historycznych GEOparku.
Za dobro wspólne uważamy nie tylko zachowane dziedzictwo materialne w postaci średniowiecznych polichromii, ale przede wszystkim udostępnienie wiedzy na ich temat w usystematyzowany sposób i pod opieką merytoryczną specjalistów. W związku z panującą pandemią za dobro należy uznać także fakt udostępnienia materiałów online (bez konieczności fizycznej obecności odbiorców).

W ramach projektu opublikowane zostały trzy kolejne filmy dotyczące obiektów w LubiechowejKondratowie oraz Jaworze.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 5-logo-20-lat-dzialaj-lokalnie-sty-2020-new.jpeg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2_Polsko-Amerykańskiej-Fundacji-Wolności-2-1024x230.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3_Akademii-Rozwoju-Filantropii-w-Polsce-1024x177.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4_Stowarzyszenia-Kaczawskiego-Kopia-1024x678.jpg