Działamy

Zasady zwiedzania Wieży Książęcej w Siedlęcinie od dnia 4 maja – otwarcia wieży na specjalnych warunkach (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego)

REGULAMIN ZWIEDZANIA
WIEŻY KSIĄŻĘCEJ W SIEDLĘCINIE
na czas epidemii COVID – 19

  1. Pracownicy Wieży Książęcej w Siedlęcinie obsługujący Zwiedzających wyposażeni są w przyłbice i rękawice ochronne oraz środek dezynfekcyjny.
  2. Punkt sprzedaży biletów i pamiątek zaopatrzony jest w szybę ochronną.
  3. W punkcie sprzedaży dostępny jest płyn dezynfekcyjny oraz rękawice jednorazowe dla Zwiedzających i Kupujących.
  4. Przedmioty, które mogą być dotykane przez Zwiedzających (terminal płatniczy, klamki, poręcze, toalety), są regularnie dezynfekowane przez pracowników obiektu.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Zwiedzający przebywający na terenie obiektu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz używania środków dezynfekcyjnych.
  6. Obiekt udostępniany jest wyłącznie do zwiedzania indywidualnego (zawieszone jest zwiedzanie grupowe oraz obsługa przewodnicka).
  7. Liczba Zwiedzających jest ograniczona do pojedynczych osób (z wyłączeniem rodzin i osób podróżujących wspólnie) na poszczególnych kondygnacjach Wieży, klatkach schodowych oraz w punkcie sprzedaży. W Wieży jednocześnie może się znajdować nie więcej, niż 25 osób, w punkcie sprzedaży nie więcej, niż 4 osoby.
  8. W całym obiekcie obowiązuje nakaz unikania bezpośredniego kontaktu z innymi osobami (Zwiedzającymi, pracownikami) i zachowania bezpiecznego dystansu co najmniej 2 metrów.