Centrum dawnych rzemiosł – kaflarstwo, zduństwo

[:pl]W 2018 roku Stowarzyszenie rozpoczęło starania mające na celu odbudowę budynku dawnej oficyny w zachodnim ciągu budynków gospodarczych folwarku z przeznaczeniem na centrum dawnych rzemiosł, specjalizujące się w wytwórstwie kafli piecowych oraz rekonstrukcji pieców kaflowych metodami tradycyjnymi.

Ruina oficyny od strony wieży
Ruina oficyny od strony Bobru

Zakres chronologiczny projektu ma obejmować piece od okresu średniowiecza (na podstawie zabytków odkrywanych podczas badań archeologicznych), poprzez czasy nowożytne (na podstawie znanych i zachowanych obiektów), po czasy obiekty dwudziestowieczne.[:]