Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Z radością informujemy, że 18 kwietnia, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków na zamku królewskim w Warszawie, dr Przemysław Nocuń – Prezes Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Bartłomieja Sienkiewicza, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie przyznane zostało za działania na rzecz badania, ochrony i popularyzacji średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie oraz wzorowe budowanie relacji ze społecznością lokalną oraz młodzieżą zainteresowaną historią. Dekoracji dokonała Generalny Konserwator Zabytków, Pani Bożena Żelazowska. Gratulujemy!

Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media