Zakończyliśmy kolejny obóz dla wolontariuszy!

Wczoraj zakończyliśmy fantastyczny obóz dla wolontariuszy. Były to nasze kolejne już działania na rzecz zamku Wleń i jego otoczenia. Od 2018 roku wraz ze Stowarzyszeniem „Gildia Przewodników Sudeckich” jesteśmy współgospodarzem zamku i staramy się porządkować i przywracać lokalnej społeczności i turystom dawne ścieżki spacerowe na Górze Zamkowej. Coroczny pobyt wolontariuszy pomaga nam w odkrywaniu i udostępnianiu zamku i jego otoczenia oraz budowaniu społeczności przyjaciół wleńskiej warowni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

Szczegółowa relacja – kliknij