Weekend z tradycją i historią! – 27-28 lipca!

Serdecznie zapraszamy do Wieży Książęcej w Siedlęcinie na weekend interesujących wydarzeń!

27.07.2019 – sobota
12.00 – 17.00 – Pokazy rycerskie
21.30 – Nocne Zwiedzanie Wieży

28.07.2019 – niedziela
12.00 – 17.00 Gry i zabawy dla dzieci

12.00 – Przegląd lokalnych grup folklorystycznych
13.00 – Warsztaty etnograficzne: „Praca z emocjami w oparciu o żywioły”
14.00 – Debata określająca potrzeby społeczności lokalnej, prezentacja programów NCK
15.30 – Wykład „Współczesny EtnoDesign”
19.00 – Koncert zespołu „Laboratorium Pieśni”
21.30 – Nocne Zwiedzanie Wieży (z archeologiem gadułą)