120.000 zł na prace w 2019 roku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

18 lutego 2019 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki I naboru wniosków do priorytetu: Ochrona Zabytków. Otrzymaliśmy dwie dotacje – po 60.000,00 zł każda (pierwszą – na dokończenie prac związanych z wymianą poszycia dachowego budynku dworu; drugą – na rozpoczęcie prac konserwatorskich stropów nad I piętrem). Bardzo dziękujemy! Zatem w tym roku znów uda nam się posunąć prace w Siedlęcinie do przodu!