Remont dachu nad oficyną i łącznikiem.

Po sporządzeniu w II kwartale 2016 roku projektu budowlanego i kosztorysu ratowniczej naprawy dachu dworu (oficyny) i łącznika wraz z przemurowaniem kominów Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” wystąpiło z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Ochrona Zabytków) o dofinansowanie tego zadania.

W marcu 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało informację o pozytywnej ocenie złożonego wniosku i zarezerwowaniu na ten cel 100 000 zł. Jest to kwota znacząco niższa od wnioskowanej, ale z pewnością zostanie wykorzystana na remont części dachu.

Obecnie trwają działania zmierzające do podpisania umowy na dofinansowanie zadania, o czym poinformujemy na stronie.